Şirketlerin iş deneyleri tasarlayarak yaşadıkları problemlere çözüm getirmelerini, öneri sistemlerini geliştirmelerini hedeflemelerine yardımcı olan ExpeBiz’i bilişim alanının öncü firmalarından Karel’de uyguladık.

 

 

191 kişinin katıldığı ve 18 sorudan oluşan anket ile başlayan sürecimiz sonucu belirlediğimiz Olgunluk Seviyesi, sürecin yol haritasını belirledi. En Güçlü ve En Çok Gelişime Açık 5’er yön belirledik. Bu ön çalışma sonrasında “Deney yapmayla ilgili özel ödül & teşvik mekanizmalarının devreye alınması”, “şirketin üzerinde çalıştığı stratejik konularla ilgili farklı bölümlerden katılımcılarla sistematik deneylerin uygulanması” ve “deney yapmayla ilgili genel araç seti ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, pilot sonuçlarının ve deneyimlerinin şirketin geneline aktarılması” noktasında öneriler sunduk. İki ayrı çalıştayda problemin tespitine yönelik  çalışmalar yaptık. Odaklandığımız konullar, ECO sürecinin iyileştirilmesi ve çalışanlar arasında pozitif bir iletişim ortamı oluşturmak ekseninde şekillendi. Bu problemlerde gelişme sağlamak için  belirli hipotezler çıkardık.  Bu hipotezlerin az maliyetle, kısa zamanda beraber test uygulamasını yaptık. 6 aylık periyotta kısa ve orta vadeli olarak gözlenen çıktıları raporumuzda paylaştık.

 

 

Çalışmamızın son ayağında geliştirilen hipotezlerle ECO sürecinde iyileşme sağlanmış, çalışanlar arasında iletişim ortamının geliştirilmesi güçlendirilmiştir. Orta vadede çalışan memnuniyetinin artırılması planlanmaktadır. 

 

http://www.karel.com.tr

Podera’dan haberdar olmak için e-bültene abone olun