Şirketlerin iş deneyleri tasarlayarak yaşadıkları problemlere çözüm getirmelerini, öneri sistemlerini geliştirmelerini hedeflemelerine yardımcı olan ExpeBiz’i otomotiv yan sanayi sektörünün  öncü firmalarından Kanca A.Ş.’de uyguladık.

 

 

89 kişinin katıldığı ve 18 sorudan oluşan anket ile başlayan sürecimiz sonucu belirlediğimiz Olgunluk Seviyesi, sürecin yol haritasını belirledi. En Güçlü ve En Çok Gelişime Açık 5’er yön belirledik. Bu ön çalışma sonrasında “Deney yapmayla ilgili özel ödül & teşvik mekanizmalarının devreye alınması”, “şirketin üzerinde çalıştığı stratejik konularla ilgili farklı bölümlerden katılımcılarla sistematik deneylerin uygulanması” ve “deney yapmayla ilgili genel araç seti ve farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi, pilot sonuçlarının ve deneyimlerinin şirketin geneline aktarılması” noktasında öneriler sunduk. İnsan kaynakları, satın alma ve üretim alanında 3 ayrı çalıştay grubu belirleyerek her bir grubun farklı konulara odaklanmasını sağladık.  Bu çalıştaylarda her bir konu üzerinde hipotezler geliştirdik. Sonrasında 4 hafta süresince bu hipotezlerin test uygulamasını yaptık. 

 

 

Çalışmamızın son ayağında  üretimde flambaj probleminde iyileştirme gerçekleşmiş  ve bu problemin tamamen giderilmesi için farklı değişkenlerle deneylerin devam etmesi planlanmıştır.  Satın almada  kontrol listesinin yaygınlaştırılması ile teklif süresinde kısalma ve farkındalık yaratılmıştır.  İnsan kaynaklarında yenilenen ilan tasarımı ile mavi yakalılarda işe başvuru sayısı artırılmış ve işe alım sürecinde yeni puanlama sistemiyle bölümler arası iletişimin artması ve böylece sürecin hızlandırılması sağlanmıştır. 

 

http://www.kanca.com.tr

Podera’dan haberdar olmak için e-bültene abone olun