Dijitalleşme, basit tabir ile  işletmelerin iş yapış şekillerini ve insan kaynağını daha üretken hale  getirmek için dijital teknolojileri  süreçlerine uyarlaması ve etkin bir biçimde kullanması olarak tanımlanabilir. Bu açıdan bakıldığında,  dijitalleşme bir verimlilik ve üretkenlik yolculuğudur. Dijitalleşme yolculuğunun hedefine ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ise şu andaki mevcut durumun ve gelecekte ulaşılmak istenen durumunun ölçümlenmesi ile mümkündür.

 

2020 yılında başlayan pandeminin de etkisi ile birlikte firmalar, dijitalleşme çalışmalarına hız verdiler. 2021 yılı içerisinde bir çok firma,  çeşitli metodolojileri kullanarak dijitalleşme konusunda mevcut durumlarını tespit etmek için dijital check-up çalışması çalışmalarına başladı.

 

Gelecek yıl ise farklı kategorideki organizasyonlar için, sadece kendi süreçlerinin, teknolojilerinin ve insan kaynaklarının dijital olgunluklarını ölçümleyip yol haritası oluşturdukları değil, ekosisteminde yer alan diğer paydaşlarının dijitalleşme seviyesindeki iyileştirmeler için yapacağı çalışmalar da önemli olacak. Yani,  dijitalleşme vizyonunu sadece kendisinin değil, ekosistemi ile (özellikle tedarikçileri) ile birlikte  belirleyen ve dönüştüren firmalar, rakiplerinden ayrışacak.

 

Tedarikçilerinin dijitalleşme konusunda ne durumda olduğunu ölçen, onlara bilişim teknolojilerini uygulama konusunda stratejik yol haritası hazırlayan, sonrasında ölçen firmalar önümüzdeki yıllarda rakiplerine göre daha avantajlı hala getireceği aşikardır. Ayrıca, bu vizyona sahip yapılarla çalışan tedarikçiler de iş süreçleri açısından bir PR konusunda öte işlerini geliştirme şansı bulacaklar.

Podera’dan haberdar olmak için e-bültene abone olun